Close

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ AYDINLATMA METNİ

 

Sayın İlgili,

Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sağlamak ve ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizi ifa edebilmek amacıyla bazı kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz.

 

Bu nedenle, S.S.Gökçeyazı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Kısaca “Gökçeyazı Kooperatifi”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kısaca “KVK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları değerli müşterilerimizin ve internet sitemizi kullanan herkesin bilgilerine saygılarımızla sunarız:

 

S.S.Gökçeyazı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kişisel verileri işlemesinin yasal dayanağı nedir? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası için verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Bu gereklilik nedeniyle, sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için 6698 sayılı KVK’da belirlenen esaslar dâhilinde ve ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler çerçevesinde kişisel verilerinizi sizlere verdiğimiz hizmetin gereği gibi ve aksamaksızın devam etmesi için hukuka uygun olarak işlemekteyiz.

 

Gökçeyazı Kooperatifi kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanır? https://gokceyazikoop.com/ uzantılı internet sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde Gökçeyazı Kooperatifi tarafından işlenmektedir. Gökçeyazı Kooperatifi, https:// gokceyazikoop.com/ ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu metinde belirlenen amaçlar ve kapsam dâhilinde gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. https:// gokceyazikoop.com/ size özel tanıtım yapmak, promosyon ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmekte, ziyaretçi hareket ve tercihlerinizi analiz ederek yorumlamaktadır. https:// gokceyazikoop.com/ çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler ile farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Belirtmek isteriz ki, https:// gokceyazikoop.com/ uzantılı internet sitesi, çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek Ayarlar > Gelişmiş > Gizlilik ve güvenlik sekmesinin altında İçerik ayarları > Çerezler > Tümünü Kaldır > Tümünü Temizle yoluyla kalıcı çerezleri kaldırabilirsiniz. Böylece hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, internet sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat internet sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Gökçeyazı Kooperatifi Bilgileri ve Veri Sorumlusu Temsilcisi Bilgileri

Sınırlı Sorumlu Gökçeyazı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

Adres : Gökçeyazı Mah. Mustafa Kemal Cad. İvrindi / Balıkesir.

 

Telefon : 0266 466 7 666

 

Faks : 0266 466 7 666

 

İnternet adresi : https://gokceyazikoop.com/

 

Veri Sorumlusu Temsilcisi: Onur ÇAPAR

 

Adres : Gökçeyazı Mah. Mustafa Kemal Cad. İvrindi / Balıkesir.

 

Telefon : 0266 466 7 666

 

Faks : 0266 466 7 666

 

E-mail : info@gokceyazikoop.com

 

Gökçeyazı Kooperatifi kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor? 

Gökçeyazı Kooperatifi, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

Mesafeli satış sözleşmenizin koşulları veya güncel durumu ile ilgili hususlarda müşterilerimiz ile iletişime geçmek,

Elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek

Mesafeli satış sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek,

Dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel reklam, kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri “sınıflandırma” çalışmalarını yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler yapabilmek,

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

KVK’ dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

Gökçeyazı Kooperatifi kişisel verilerinizi nasıl koruyor? 

Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, 6698 sayılı KVK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip Gökçeyazı Kooperatifi’in, gözetimi ve kontrolü altındadır. Gökçeyazı Kooperatifi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda Veri Sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Gökçeyazı Kooperatifi kişisel verilerinizi paylaşıyor mu? 

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, vermiş olduğunuz izin çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü gerçekleştirebilmek için anlaşmalı olduğumuz üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

 

Ayrıca üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Gökçeyazı Kooperatifi sorumlu değildir.

 

Kişisel verileriniz; Gökçeyazı Kooperatifi olarak faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVK’nın 11inci maddesine göre verisi işlenen herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVK’nın 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Üstte (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 haklarına sahip olduğunu hatırlatmak isteriz.

 

Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

Kişisel veriler ile ilgili mevzuatta değişikliklerin olması halinde, sayfamızda yer alan bilgileri yeni mevzuata uygun şekilde güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVK’nın 4 üncü maddesi uyarınca Gökçeyazı Kooperatifi’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Gökçeyazı Kooperatifi’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin(İlgili Kişiler), Gökçeyazı Kooperatifi ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde, aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Gökçeyazı Kooperatifi’ne kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Veri sahibi olarak KVK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi 266 466 7 666 no’lu hattan ve ayrıca info@gokceyazikoop.com  e-mail adresinden dilediğiniz zaman bize ulaşarak bildirebilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?